Salg av stein, pukk og grus fra følgende brudd:


- Høgåsen i Trysil - Kleivberga, Ringebu kommune - Vågårusta
- Neskollen, Nes kommune - Bottum grustak, Fåberg
 - Kankerud, Gausdal kommune -Rustmoen grustak, Vinstra


Laboratoriearbeid:-Vi er tilknyttet firma LabTest AS for
 laboratorieprøver av steinmasser for kunder og egne grustak.
www.labtest.no

 
www.aktiweb.no