Byggherre Statnett
Moskog / Høyanger:

Dette gjelder grunnarbeider med trafostasjon i Moskog (utenfor Førde) og i Dalen i Høyanger. Kontraktssum 47 mill 
Les mer om prosjektet her Øskog Fardal


Høyanger trafostasjon

Moskog Trafostasjon

                                                                                                            

Byggherre Statens Vegvesen

For Statens Vegvesen har vi utført fjellsikringsarbeide på Skåbuvegen nærmere bestemt rundt Grosberg / Høgberget. 

Dette gjelder nedpalling av fjell overfor Grosberg Gård samt vegbygging, utfordrende arbeid med mye slepper i fjellet og teknisk krevende med nærhet til bolighus og sikkerhet for egne ansatte.

Se film fra sprenging her:Sprenging i Skåbu

Presentasjon av prosjektet fra Oppland Fylkeskommune her: Skåbuvegen

Knusing GrosbergKontroll av fjell

  


Skytefelt Rena:

Sammen med Bragerhaug & Beitostølen AS fra Leira stiftet vi i 2003 firmaet Arbeidsfellesskapet Bragerhaug & Rolstad AS. Sammen fikk vi kontrakt for Forsvarets nye trenings- og skytefelt på Rena. Kontraktssum 55 millioner kroner.

220 000 m3 av Deifjellet skal bores, sprenges, fjernes og knuses avtrappende i fem platåer i en høyde på totalt 135 meter. Resultatet skal bli hovedmålskive ved treningsfeltet. Vi har for prosjektet gått til anskaffelse en ny belteknuser Svedala 1208, ny hjullaster Cat 980 G, to brukte Moxy MT 40 og to Cat 769 tipptrucker. Ellers har vi satt inn flere maskiner fra egne firmaer. Til sammen ca 40 mann har til nå vært aktive i prosjektet.


Steineksport Arendal:
Startet på prosjektet høsten 2001. Ca 500.000 tonn med fjell skal bores, sprenges og knuses/sorteres for eksport til Europa. Massene lastes opp på båter/lektere som hver tar ca 3.000 tonn. Stordelen av leveransene har gått til Polen, men også til Danmark og Tyskland for å styrke kanalsider, bygge moloer og sikre kyststrekninger. Vår samarbeidspartner i prosjektet er Rock Trading v/Kalle Sundtoft som arbeider med å levere til større deler av Europa. Steinbruddet i Arendal skal etter ferdig utførese bli industritomter. Det arbeides for tiden med å etablere nye steinbrudd langs sørlandskysten.


Overtatt Høgåsen Grustak i Trysil
Les mer: www.hogasen.no
 
www.aktiweb.no