Byggherre Eidsiva

Rehabilitering av Dam Ropptjern i Gausdal Kommune

Påbyggingen av eksisterende dammer. Damkronen skal heves med 1,2 m,
Etter påbygging blir bredden til damkronen øket fra 4,25 m til 6,9m. 
 

Påbygging av damkrone fører til at noe areal vil bli berørt ved begge anslutninger. Langs hele 
nedstrøms damfot vil det bli permanent inngrep på ca. 2 m hvor påbygd damfot og drenasjesone 
kommer. På oppstrøms side blir det permanent inngrep på ca. 1,6 m ettersom ny plastring med 
damfot krever mer plass. 
 
Påbygging av damkrone vil bli utført med grovfraksjonert blokk i henhold til krav i 
forskrift/retningslinje for fyllingsdammer. Topp damkrone vil deretter bli mettet med velgradert stein. 
Hele opp- og nedstrøms skråning vil bli plastret med utsortert stor stein. 
 

Dam 1


Dam 2

Byggherre: Statnett SF

Ny Trafostasjon Sogndal

Sammen med Entreprenør Contexo har vi signert kontrakt for bygging av ny transformatorstasjon på skardsbøfjellet / Hagafjellet i Sogndal kommune og bygging av nødvendig vegtilknytning til øvstedalen. Det skal flyttes ca. 300 000 m3 med stein og støpes ca. 7 000 m3 med betong for vegen og stasjonen.Vegen er 4,2 km lang og skal dimensjoneres for tungtransport trafo og de manøvreringsegenskapene til spesialkjøretøy som blir benyttet ved transport av transformatorer. Totallast inkl. henger er 452 tonn og lengden er 80 meter.                                                 Detaljprosjekteringsansvar: Contexo AS.Oppstart prosjekt er 6 august 2012 og ferdigsstillelse av anlegget er 01.11.2014
Les mer om prosjektet her Øskog Fardal

 
www.aktiweb.no